Dotypay

Poplatky u Dotypay – podrobné informace

Jistě vás zajímá, jaké poplatky zaplatíte za transakci platební kartou.

Pro námi nabízené poplatky využíváme schéma MIF++, která vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady z roku 2015 a je povinné pro všechny poskytovatele platebních řešení. Výhodou tohoto typu účtování je jeho transparentnost a férovost.

Z každé transakce, kterou u vás zákazník zaplatí přes platební terminál, se odvádí částka, která se skládá ze tří částí.

poplatky
poplatky

Poplatek za zpracování transakce

Někdy se tomuto poplatku říká ACQ fee (Acquirer fee)
tedy poplatek Dotypay

Poplatek vydavatelské bance

Někdy se tomuto poplatku říká Interchange Fee. Pokud máte například platební kartu od nějaké tuzemské banky, tak tato banka, která Vám kartu vydala, dostane tento poplatek.

Více informací

Tento poplatek je částečně regulován u soukromých karet maximálně do výše 0,2% hodnoty transakce při platbě debetní kartou a 0,3% hodnoty transakce při platbě kreditní kartou. Ostatní komerční karty nepodléhají regulaci a poplatek může být vyšší

Poplatek kartovým společnostem

Neboli Scheme Fee. Tento poplatek si účtuje Visa nebo Mastercard podle toho jakou kartou u vás zákazník zaplatí. Skládá se z procentuální provize z transakce a fixní částky.

Více informací

Tento poplatek se mění na typu použité karty a to Kreditní, Debetní dále jestli se jedná o Visu nebo Mastercard. Výši tohoto poplatku určují kartové společnosti Visa a Mastercard bez odledu na Solitea Pay a tudíž je můžou tyto kartové společnosti měnit.

Jaké jsou poplatky vydavatelské bance
a kartovým společnostem u Dotypay?

Spočítejte si poplatky

Z každé transakce, kterou u vás zákazník zaplatí přes platební terminál, se odvádí částka, která se skládá ze tří částí.

Pro námi nabízený poplatek využíváme schéma MIF++, která vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady z roku 2015 a je povinné pro všechny poskytovatele platebních řešení. Výhodou tohoto typu účtování je jeho transparentnost a férovost.

platební terminál zdarma

Poplatek kartovým společnostem

Scheme Fee – poplatek si účtuje Visa nebo Mastercard

Poplatek vydavatelské bance

Interchange Fee – poplatek bance, která vydala kartu

Poplatek za zpracování transakce

Poplatek Dotypay

Příklad běžné karty MasterCard

Váš zákazník chce zaplatit za svůj nákup 1000 Kč. Vlastní debetní kartu MasterCard vydanou k osobnímu účtu u své banky.
Jaké poplatky zaplatíte za transakci přes terminál?

0.99%

Poplatek Dotypay

0.20%

Banka zákazníka

0,0265% + 0,28 Kč

Poplatek Mastercard

1,3%

Poplatek Celkem
(1,21% + 0,28 Kč)

Příklad business karty MasterCard

0.99%

Poplatek Dotypay

1.50%

Poplatek vydavatelovi (interchange)

0,213 + 0,04%

Poplatek Mastercard

2,53% + 0,213Kč

Poplatek Celkem

Zúčtování transakcí D+4

Den D

Den
D+1 a +2

Den D+3

Den D+4

Vyplácení všech plateb z jednoho dne jako všechny transakce v jedné platbě na účet obchodníka (obchodník šetří na bankovních poplatcích za transakce)

FD GmbH (First Data Německo) se kterou máte uzavřenou smlouvu prostřednictvím Sia Central Europe, v zastoupení Dotypay s.r.o.

Kalkulačka transakčních poplatků


  • Regulované karty Debetné / Kreditní
  • Neregulované karty Business
Průměr
Karta vydána
v České republice v ČR
Karta vydána
v Evropské unii v EU
Karta vydána
v jiné zemi mimo EU
Průměr
Karta vydána
v České republice v ČR
Karta vydána
v Evropské unii v EU
Karta vydána
v jiné zemi mimo EU
Průměr
Karta vydána
v České republice v ČR
Karta vydána
v Evropské unii v EU
Karta vydána
v jiné zemi mimo EU
Průměr
Karta vydána
v České republice v ČR
Karta vydána
v Evropské unii v EU
Karta vydána
v jiné zemi mimo EU

Průměr
Business v %
Business v Kč

Ouha, něco se pokazilo Zatímco budeme hledat, co se přihodilo, můžete se vrátit na hlavní stranu.

Kalkulačka měsíčních poplatků

Zaplatíte měsíčně

Ouha, něco se pokazilo Zatímco budeme hledat, co se přihodilo, můžete se vrátit na hlavní stranu.