Dotypay

Poplatky u Dotypay – podrobné informácie

Iste vás zaujíma, aké poplatky zaplatíte za transakciu platobnou kartou.

Pre nami ponúkané poplatky využívame schému MIF ++, ktorá vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 2015 a je povinné pre všetkých poskytovateľov platobných riešení. Výhodou tohto typu účtovania je jeho transparentnosť a férovosť.

Z každej transakcie, ktorú u vás zákazník zaplatí cez platobný terminál, sa odvádza suma, ktorá sa skladá z troch častí.

poplatky
poplatky

Poplatok za spracovanie transakcie

Niekedy sa tomuto poplatku hovorí ACQ fee (Acquirer fee)
teda poplatok Dotypay

Poplatok vydavateľskej banke

Niekedy sa tomuto poplatku hovorí Interchange Fee. Ak máte napríklad platobnú kartu od nejakej tuzemskej banky tak táto banka čo Vám kartu vydala dostane tento poplatok.

Viac informácií

Tento poplatok je čiastočne regulovaný u súkromných kariet maximálne do výšky 0,2% hodnoty transakcie pri platbe debetnou kartou a 0,3% hodnoty transakcie pri platbe kreditnou kartou. Ostatné komerčné karty nepodliehajú regulácii a poplatok môže byť vyšší.

Poplatok kartovým spoločnostiam

Čiže Scheme Fee. Tento poplatok si účtuje Visa alebo Mastercard podľa toho akou kartou u vás zákazník zaplatí. Skladá sa z percentuálnej provízie z transakcie a fixnej čiastky.

Viac informácií

Tento poplatok sa mení podľa typu použitej karty a to kreditná alebo debetná, ďalej či sa jedná o Visu alebo Mastercard. Výšku tohto poplatku určujú kartové spoločnosti Visa a Mastercard bez ohľadu na Solitea Pay. Kartové spoločnosti môžu tento poplatok meniť.

Aké sú poplatky vydavateľskej banke
a kartovým spoločnostiam u Dotypay?

Príklad bežnej karty MasterCard

Váš zákazník chce zaplatiť za svoj nákup 33 Eur. Vlastní debetnú kartu MasterCard vydanú k osobnému účtu vo svojej banke. Aké poplatky zaplatíte za transakciu cez terminál?

0.99%

Poplatok Dotypay

0,20%

Banka zákazníka

0,0965% + 0,010 €

Poplatok Mastercard

1,3%

Poplatok celkom
(1,29% + 0,010 €)

Príklad business karty MasterCard

0.99%

Poplatok Dotypay

1.50%

Poplatok vydavateľovi (interchange)

0,008€ + 0,010%

Poplatok Mastercard

2,50% + 0,008€

Poplatok celkom

Zúčtovanie transakcií D+2

Deň D

Deň D+1

Deň D+2

Vyplácanie všetkých platieb z jedného dňa sumárne v jednej platbe na účet obchodníka (obchodník šetrí na bankových poplatkoch za transakcie)

FD GmbH (First Data Nemecko) s ktorou máte uzavretú zmluvu prostredníctvom Sia Central Europe a.s., v zastúpení Dotypay s.r.o.

Kalkulačka transakčných poplatkov  • Debit v %
  • Debit v Eur
  • Credit v %
  • Credit v Eur
Priemer
Karta vydána
v Slovenskej republike v SR
Karta vydána
v Európskej únii v EU
Karta vydána
v inej zemi mimo EU
Priemer
Karta vydána
v Slovenskej republike v SR
Karta vydána
v Európskej únii v EU
Karta vydána
v inej zemi mimo EU
Priemer
Karta vydána
v Slovenskej republike v SR
Karta vydána
v Európskej únii v EU
Karta vydána
v inej zemi mimo EU
Priemer
Karta vydána
v Slovenskej republike v SR
Karta vydána
v Európskej únii v EU
Karta vydána
v inej zemi mimo EU

Ouha, niečo sa pokazilo Zatiaľ čo budeme hľadať, čo sa prihodilo, môžete se vrátiť na hlavnú stránku.

Kalkulačka mesačných poplatkov

Zaplatíte mesačne

Ouha, niečo sa pokazilo Zatiaľ čo budeme hľadať, čo sa prihodilo, môžete se vrátiť na hlavnú stránku.