Dotypay

Psychológia platenia: ako platobné terminály ovplyvňujú nákupný proces

Moderná doba prináša nielen nové technológie, ale aj nové spôsoby platenia za tovar a služby. Bezkontaktné platby sú jedným z kľúčových prvkov tohto vývoja. Zamerali sme sa na to, ako môže použitie platobných terminálov ovplyvniť rozhodovací proces spotrebiteľov a výšku útraty.

Vplyv platobných terminálov na naše nákupy

Keď ide o nákupný proces, môže zdanlivo malá vec, ako je platobný terminál, hrať významnú úlohu. Štúdie ukazujú, že spôsob platenia môže ovplyvniť to, koľko minieme.

Keď používame hotovosť, máme fyzickú predstavu o tom, koľko peňazí vlastne míňame. Naopak, platby kartou môžu viesť k väčšej finančnej abstrakcii, čo môže mať za následok väčšie nákupy. Pokiaľ nemáme dostatok hotovosti a musíme obmedziť výdavky, pravdepodobne si kúpime menej. Na druhú stranu, keď máme k dispozícii platobnú kartu, cítime sa finančne voľnejšie a môžeme si dovoliť vyššiu útratu.

Karta verzus hotovosť

0
:
0

Pre majiteľov obchodov a reštaurácií prináša používanie platobného terminálu niekoľko kľúčových výhod, a to najmä v nasledujúcich troch oblastiach:

Efektivita

Platobné terminály umožňujú rýchlejšie spracovanie platieb, čím zvyšujú celkovú efektivitu obchodného procesu. Rýchle transakcie zlepšujú zákaznícky zážitok tým, že redukujú čakaciu dobu na platenie, skracujú rady a umožňujú vášmu personálu venovať viac času obsluhe zákazníkov.

Zisk

Bezhotovostné platby sú kľúčom k zvýšeniu priemernej hodnoty nákupu, pretože ľudia sú ochotnejší míňať väčšie čiastky, keď nemajú obmedzenú hotovosť. Podľa nášho prieskumu majú prevádzky s platobným terminálom o 30 % vyššiu návštevnosť, pričom transakcia kartou má v priemere o 26 % vyššiu hodnotu ako transakcie v hotovosti. Našim zákazníkom, ktorí začali používať platobný terminál, sa tak zvýšil obrat v priemere o 24 – 27 %.

Bezpečnost

Spoliehať sa na to, že najlepšie je držať v rukách hotovosť, je krátkozraké. S hotovosťou existuje väčšie riziko krádeží, strát, chybného vrátenia alebo príjmu falošných bankoviek. Či už na strane zákazníka alebo na strane podnikateľa. S tržbou na bankovom účte vám tieto starosti odpadnú.

Vzhľadom na tieto výhody môžeme očakávať, že platobné karty budú naďalej hrať čoraz významnejšiu úlohu v každodennom platení. Platobné terminály nielen uľahčujú transakcie, ale významne prispievajú k celkovému zlepšeniu zákazníckeho zážitku a vašej konkurencieschopnosti na trhu.

Zdieľajte článok

Podobné články